Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Suszarnia Warzyw W. Mielcarz,
ul. Parkowa 14A, 63-330 Dobrzyca,
e-mail: wojciech.mielcarz@gzmielcarz.pl

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • zrealizowania umowy lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas, przez okres:

  • w przypadku zawarcia z nami umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarto umowę, a w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane na czas ważności oferty, nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie będą możliwe.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu obsługi poczty elektronicznej, księgowości, usług informatycznych, firmom wysyłkowym, a także podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Gwarantujemy spełnienie Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia Pani/Pana danych,, jeśli nie będzie ciążył na nas obowiązek prawny dalszego ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Skontaktuj się z nami i zamów próbkę już dziś!