Uprawa pietruszki

Klimat i warunki glebowe

Pietruszka naciowa toleruje temperatury w zakresie od 3 do 24 stopni,              ale zakres temperatury optymalnej leży między 15-18 stopni.

Kiełkowanie może nastąpić w temperaturach od 10-25 stopni. Trwa to średnio 3-4 tygodnie. Liście pietruszki wytrzymują temperatury od -6 do – 8 stopni. Pietruszka ma duże zapotrzebowanie na wodę w okresie intensywnego wzrostu  i jest to prawidłowe, gdy roczna suma opadów wynosi powyżej 500 mm.

Dlatego w warunkach Polski w okresach suszy konieczne jest nawadnianie. W sezonie to od 200 do 250 mm opadu, czyli od 2000- 2500 m3/ha . W przeciwnym wypadku rośliny żółkną i nie nadają się do przetwórstwa.

Optymalną wilgotnością dla wzrostu roślin jest przedział od 40-70 procent. Pod uprawę warto przeznaczyć gleby żyzne o dobrej strukturze oraz zasobne w próchnicę od 1- 5 procent i Ph 6-7.

Na krajowym rynku dostępnych jest około 30 odmian o różnym przeznaczeniu. Dla przemysłu suszarniczego dedykowane są takie odmiany o gładkich liściach, jak : Gigane d’Italia, Felicia, Hamburger Schnitt, Amsterdamr Snij.

O liściach karbowanych: Smaragd, Paramount, Mooskrause 2,Xenon.

Udział liści w roślinie zawiera się między 43-71 procent, a średnio około 50 procent. Zawartość olejków od 0.2- 0.4 ml/100 g suchych liści.

Uprawa i siew

Do wiosennych zabiegów uprawowych przystępujemy tak wcześnie wiosną, jak tylko to możliwe. Na lżejszych, przepuszczalnych glebach jest to połowa marca. Otwarcie gleby włóką czy bronami przyspiesza jej nagrzewanie i obsychanie.

Jednak siew powinien nastąpić dopiero wtedy, gdy temperatura gleby osiągnie 10 stopni.

W naszym gospodarstwie na ciężkich glebach, pierwsze zabiegi uprawowe możliwe są w ostatnich dniach marca.

Od wielu lat nie stosujemy orki, a głębokie spulchnianie bez odwracania wierzchniej warstwy gleby. Pozwoliło to na zwiększenie zawartości próchnicy, obniżenie zachwaszczenia, polepszenie warunków powietrzno-wodnych,              a dodatkowo obniżyło koszty.

Jesienią poprzedzającego roku, w miesiącu listopadzie, ścieżki technologiczne po poprzedzającej uprawie są spulchniane głęboszem na głębokość 40 cm,        a reszta pola Kvernelandem CTC, umożliwiającym spulchnienie do 35 cm. Jaka to ma być głębokość, ustalamy urządzeniem do badania oporu gleby dla lokalizacji głębokości zalegania tzw. podeszwy płużnej. Zabieg ten musi ją przerwać.

Wiosną stosujemy następujące zabiegi:

Wysiew nawozów mineralnych w oparciu o wyniki badań gleby i przewidywany plon.

Gdy gleba osiągnie wilgotność umożliwiającą zabiegi uprawowe, następuje spulchnianie Kvernelandem CTC na głębokosć około 20 cm.

Po kilku godzinach, gdy gleba zabieleje po tym zabiegu, przystępujemy do siewu następującym agregatem:

– Na przednim zawieszeniu ciągnika, agregat składający się z podwójnych wałów w Gutler z włókami wyrównującymi, Ciągnik John Deere 220 Km z 4 metrową broną obrotową Amazone i siewnikiem Demeter. Wydajność zestawu około 1ha/h.

Rozstaw rzędów 25 cm powoduje, że 1 zbiór, który następuje w końcu czerwca jest nieco niższy niż przy rozstawie co 10-12,5 cm, ale uzyskujemy znacznie lepszą zdrowotność roślin i surowiec prawie zawsze w 1 klasie jakości.

Bezpośrednio po zasiewie dokonujemy oprysku herbicydami doglebowymi, których dawki zatwierdził nasz odbiorca i są dopuszczone do stosowania w EU.

To na rolniku spoczywa odpowiedzialność za wytworzony produkt i nie kończy się ona w momencie sprzedaży, ale trwa tak długo, jak znajduje się on na rynku.

Nie należy wysiewać pietruszki po roślinach z rodziny selerowatych,                      a przerwa w uprawie powinna wynosić minimum 4-6 lat.

Gospodarstwo posiada 180 ha deszczowanych plantacji. Zyskujemy od 4-5 zbiorów, które trwają od czerwca do połowy listopada. Możliwe do uzyskania      w takich warunkach plony, to około 50- 60 ton zielonej masy z ha i do 3,5 tony handlowego wysuszonego liścia.

#suszarnia warzyw Dobrzyca #suszarnia warzyw Wielkopolska #suszenie pietruszki #suszona pietruszka #suszone warzywa #susze warzywne #suszarnia #usługowe suszenie #przyprawy #producent przypraw
#sortowanie #standaryzacja #pietruszka naciowa #lubczyk

Skontaktuj się z nami i zamów próbkę już dziś!